Adam Kacvinský

Bakalářská práce

Návrh statégie e-marketingu ubytovacieho zariadenia

Návrh strategie e-marketingu ubytovacího zařízení.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů internetového marketingu při propagaci ubytovacího zařízení se zaměřením na inovaci webové prezentace. V práci byla na základě analýzy současného internetového marketingu, klíčových slov a konkurence navrhnutá strategie použití nástrojů internetového marketingu, včetně návrhu struktury, funkčnosti a SEO prvků oficiálního webu ubytovacího zařízení Holiday …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of internet marketing tools in the promo-tion of accommodation facility focusing on the innovation of the web presentation. Based on the analysis of the current internet marketing, keywords and competitors, the strategy of internet marketing tolls usage, including the structure, functionality and SEO elements of the website was proposed. The official website of …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá využitím nástrojov internetového marketingu pri propagácii ubytovacieho zariadenia so zameraním na inováciu webovej prezentácie. V práci bola na základe analýzy súčasného internetového marketingu, kľúčových slov a konkurencie navrhnutá stratégia použitia nástrojov internetového marketingu vrátane návrhu štruktúry, funkčnosti a SEO prvkov oficiálneho webu ubytovacieho zariadenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaromír Landa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu