Tomáš Frömmel

Bakalářská práce

Politika Evropské centrální banky pohledem teorie optimálních měnových zón

European Central Bank policy in the context of the optimum currency area theory
Anotace:
Práce aplikuje teorii optimálních měnových oblastí na Evropskou hospodářskou a měnovou unii. Cílem je posoudit, zda jsou naplněna kritéria optimální měnové oblasti, a popsat důsledky pro politiku Evropské centrální banky. Členské země EMU nepředstavují optimální měnovou oblast, problémem je především nízká mobilita pracovní síly a nedostatečná politická podpora měnové integrace. Důsledkem této heterogenity …více
Abstract:
This thesis uses the optimum currency areas theory to analyze the Economic and Monetary Union of the European Union. The aim is to examine whether the OCA criteria are met in the EMU and to describe implication for the policy of the European Central Bank. Member states of the EMU do not represent optimum currency area; the main problem is low labor force mobility and lack of political support for monetary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Zdeněk Pikhart
  • Oponent: Pavel Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41330