Kristýna VITOŇOVÁ

Bakalářská práce

A comparative analysis of the book and movie version of Tolkien's The Lord of the Rings.

A comparative analysis of the book and movie version of Tolkien's The Lord of the Rings.
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is a comparative analysis of the film and book versions of all three volumes of The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King. The work is divided into two parts. The first part deals with the life of the author, fantasy literature, its sub-genres, characteristics and the origin of the book. The second part deals with …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnávací analýza filmové a knižní verze Pána Prstenů a to všech tří svazků, The Fellowship of the Ring, The Two Towers a The Return of the King. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá životem autora, fantasy literaturou, jejími podžánry a charakteristikou a původem díla. Druhá část se zabývá samotnou anylýzou jednotlivých dílů, porovnávání vybraných postav …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITOŇOVÁ, Kristýna. A comparative analysis of the book and movie version of Tolkien's The Lord of the Rings.. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/