Bc. Zuzana Pavloňová

Bakalářská práce

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London.

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London.
Anotace:
V této práci se zabývám změnou ve vnímání pojmu tváře a praktikami zachovávání tváře mezi Číňany žijícími v západním prostředí. Cílem práce je pomocí metody kvalitativního výzkumu popsat zda se mění postoj k tradičním hodnotám, které jsou patrné skrze jisté vzorce chování. První část práce shrnuje čínskou a západní literaturu na téma tváře a zvážení funkčnosti teorií v nich uvedené v rámci obou kultur …více
Abstract:
In this thesis, I am aiming to provide an insight to the change of perception and practice of face within Chinese people living in Western environment. The aim of the thesis is to describe possible diversity of approach to traditional values that are noticeable via certain patterns of behavior with help of qualitative research. The first part of the work is summarizing Chinese and Western literature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Pitrunová
  • Oponent: Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta