Bc. Gabriela Tomešová

Bakalářská práce

La lexicografía del gitano-español en la segunda mitad del siglo XX y en los albores del siglo XXI: las obras de Pablo Moreno Castro y Juan Carrillo Reyes (1981) y Domingo Duval (2003).

Romany-Spanish lexicography in the second half of the twentieth century and the twenty-first century: works of Pablo Moreno Castro and Juan Carrillo Reyes (1981) and Domingo Duval (2003).
Abstract:
This work investigates the Romany-Spanish lexicography in the 2nd half of the 20th century and in the beginning of the 21st century. The theoretical part deals with the explanation of basic concepts of lexicography and theory associated with this issue. It´s also focused on the history of Romanies living in Spain and the origin of their language Caló. The aim of the practical part is the comparison …více
Abstract:
Tato práce se zabývá romsko-španělskou lexikografií ve 2. polovině 20. století a na začátku 21. století. Teoretická část je věnována vysvětlení základních lexikografických pojmů a teorie spojené s touto problematikou. Rovněž se zaměřuje na historii Romů ve Španělsku a původu jejich jazyka caló. Cílem praktické části je porovnání dvou romsko-španělských slovníků, jejichž autory jsou Pablo Moreno Castro …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta