Bc. Gabriela Tomešová

Bachelor's thesis

La lexicografía del gitano-español en la segunda mitad del siglo XX y en los albores del siglo XXI: las obras de Pablo Moreno Castro y Juan Carrillo Reyes (1981) y Domingo Duval (2003).

Romany-Spanish lexicography in the second half of the twentieth century and the twenty-first century: works of Pablo Moreno Castro and Juan Carrillo Reyes (1981) and Domingo Duval (2003).
Abstract:
This work investigates the Romany-Spanish lexicography in the 2nd half of the 20th century and in the beginning of the 21st century. The theoretical part deals with the explanation of basic concepts of lexicography and theory associated with this issue. It´s also focused on the history of Romanies living in Spain and the origin of their language Caló. The aim of the practical part is the comparison …more
Abstract:
Tato práce se zabývá romsko-španělskou lexikografií ve 2. polovině 20. století a na začátku 21. století. Teoretická část je věnována vysvětlení základních lexikografických pojmů a teorie spojené s touto problematikou. Rovněž se zaměřuje na historii Romů ve Španělsku a původu jejich jazyka caló. Cílem praktické části je porovnání dvou romsko-španělských slovníků, jejichž autory jsou Pablo Moreno Castro …more
 
 
Language used: Spanish
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta