Bc. Matej PELLA

Diplomová práce

Zotavení srdeční frekvence po maximálním zatížení

Heart rate recovery after the maximal exercise
Anotace:
Ve své práci se zabývám zotavením srdeční frekvence po maximálním zatížení. Výsledky pro statistické zpracování jsou získány ze stovek měření různých sportovních týmů a jednotlivců v průběhu let. Po vyhodnocení výsledků se zabývám vzájemným vztahem jednotlivých parametrů zatížení, abych mohl zjistit podobnosti a vazby mezi nimi a tím odhalit nové možnosti terénního (nepřímého) měření zdatnosti, či …více
Abstract:
Heart rate after the maximum encumbrance is the main assumption of my thesis. The results for the statistical analysis were obtained from hundreds of measurements of various sports teams and individuals over the years. After evaluating the results, I focused on the relationship of the individual encumbrance parameters, so as I could identify similarities and linkages between them and also, uncover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELLA, Matej. Zotavení srdeční frekvence po maximálním zatížení. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta