Anna BOKROVÁ

Bakalářská práce

The postition of women in the USA in the 1930s and their involvement in WWII

The postition of women in the USA in the 1930s and their involvement in WWII
Abstract:
Tato práce pojednává o postavení amerických žen ve 30. letech 20. století a o jejich zapojení do druhé světové války. Práce popisuje politicko-ekonomické pozadí dané doby a soustřeďuje se na roli žen v rodině a v pracovním prostředí. Hlavním cílem bakalářské práce je ukázat a analyzovat změny, které americké ženy zažívaly po vstupu Spojených Států do druhé světové války. Během 30. let 20. století společenská …více
Abstract:
This thesis deals with the position of American women in the 1930s and their involvement in the WWII. The paper describes the political and economic background of the 1930s and it focuses on the role of women in the family and in the working environment. The main aim of this thesis is to demonstrate and analyse the changes which American women experienced when the United States got involved in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOKROVÁ, Anna. The postition of women in the USA in the 1930s and their involvement in WWII. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta