Iveta URBÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Náhorní Karabach jako anomální politicko-geografická jednotka

Nagorno Karabakh as an anomaly politico-geographical unit
Anotace:
Téma bakalářské práce je Náhorní Karabach jako anomální politicko-geografická jednotka. Náhorní Karabach je jeden z mezinárodně neuznaných států, takzvaný stát de facto. Tyto výjimečné politicko-geografické jednotky jsou často střetem zájmů a konfliktů. V případě Náhorního Karabachu je důkazem konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Přesto, že Náhorní Karabach leží na území Ázerbájdžánu, žije zde většinově …více
Abstract:
My bachelor thesis is related Nagorno Karabakh as an anomaly politico-geographical unit. Nagorno Karabakh is one of the internationally unrecognized states, called de facto state. These exceptional politico-geographical units are often consequence of the conflict. As a proof is the conflict between Armenia and Azerbaijan in Nagorno Karabakh territory. Despite the fact that Nagorno Karabakh is the territory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Iveta. Náhorní Karabach jako anomální politicko-geografická jednotka. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/