Mgr. Jan Oppelt

Bakalářská práce

Vyhodnocení dat z vysoce výkonného sekvenování

Evaluation of data from high-throughput sequencing
Anotace:
Vysoce výkonné sekvenování, neboli také sekvenování příští generace, je moderní metoda pro sekvenování nukleových kyselin. Poskytuje nám obrovské množství dat, které je potřeba správně zpracovat. V dnešní době cena tohoto typu sekvenování rychle klesá a tím se stává dostupným pro mnoho různých organizací. Jedním z možných využití vysoce výkonného sekvenování je studium genové exprese – RNA-Seq. Tato …více
Abstract:
High-throughput sequencing, or next-generation sequencing, is a modern method for nucleic acid sequencing. It provides huge amount of data which has to be correctly evaluated. Recently, the price of this type of sequencing is rapidly decreasing and it is becoming available for many types of different institutions. One of possible usage of high-throughput sequencing is a study of gene expression – RNA …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Matej Lexa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika

Práce na příbuzné téma