Bc. Kateřina Šebková

Diplomová práce

Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention

Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention
Anotace:
Tato práce se zabývá syndromeme vyhoření u učitelů základních škol, a jejím cílem je nalézt účinné copingové strategie a prventivní opatření, které učitelé používají při vyrovnávání se se zátěží a stresovými situacemi s ohledem na délku jejich praxe. Důraz je kladen na osobní zkušenost a pohled na danou problematiku.
Abstract:
This thesis is devoted to burnout syndrome among elementary school teachers and aims at describing several case studies of primary and lower secondary school teachers, find their coping strategies implemented in order to face negative stressful situations and overloa, as well as possible prventive measures taken with respect to their years of experience. the stress is put on their own experience and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Ing. Katarína Lexová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta