Theses 

Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení – Bc. Kristýna LEVOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristýna LEVOROVÁ

Diplomová práce

Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení

Anotace: Cílem této diplomové práce je zpracování projektu haly pro jezdectví s přístavkem pro sociální zázemí a stáje pro koně ve dvou variantách řešení ocelová střešní konstrukce a dřevěná střešní konstrukce. Jedná se o jednolodní halu s přístavkem. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými patkami, sloupy a průvlaky. Hlavním cílem práce je statický výpočet a posouzení obou variant řešení. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce byla zpracována v programu AutoCAD 2015. Statický výpočet prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem Dlubal RFEM 5.02, 5.06 a jeho přídavných modulů. Součástí této práce je rozpočet a harmonogram k celému objektu haly a následné ekonomicko technologické porovnání obou variant řešení.

Abstract: This thesis is aimed at developing a project for a hall for horse-back riding, with an outbuilding with a restroom and stables for horses, in two versions steel roof structure and wooden roof structure. It is a single hall with an outbuilding. The supporting structure is made of precast reinforced concrete footings, columns and beams. The main objective of the thesis is the static calculation and assessment of the two options. The design of the load and the static analysis are performed according to valid standards of ČSN EN. The drafting part of the thesis was accomplished in AutoCAD 2015. The statistic calculation of elements of the construction, their proportioning and assessment were performed in the programme Dlubal RFEM 5.02, 5.06 and its additional modules. Another part of this thesis is also a budget and schedule for the entire hall, as well as the subsequent economic-technological comparison of both options.

Klíčová slova: Hala pro jezdectví, přístavek, dřevěná střešní konstrukce, ocelová střešní konstrukce, statické posouzení, rozpočet, harmonogram

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67330 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

LEVOROVÁ, Kristýna. Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:09, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz