Bc. Markéta Hašková

Diplomová práce

Korozní odolnost zinkem pigmentovaných nátěrových hmot v závislosti na obsahu nahrazující složky sulfid/vodivý polymer

Corrosion resistance of zinc of pigmented coating materials relating to the content of replacing sulfid / conductive polymer ingredients
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je studium antikorozních nátěrových systému s vysokým obsahem zinku s povrchovou úpravou a i bez povrchové úpravy vodivými polymery. Cílem práce je studium vlivu náhrady části obsahu kovového zinku v zinkem plněných nátěrových hmotách pigmentem nebo plnivem nekovového charakteru bez povrchové úpravy anebo pigmentem nebo plnivem nekovového charakteru s povrchovou úpravou …více
Abstract:
The content of this thesis is the study of anticorrosive coating systems with high zinc content with surface treatment and also without surface treatment with conductive polymers. The aim of the work is to study the effect of replacing a portion of zinc metal content in zinc-filled paints with a non-metallic non-metallic or non-metallic coating or pigment or non-metallic filler with a conductive polymer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hašková, Markéta. Korozní odolnost zinkem pigmentovaných nátěrových hmot v závislosti na obsahu nahrazující složky sulfid/vodivý polymer. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická