Michaela HELANOVÁ

Bakalářská práce

Integration of Muslims in Great Britain

Integration of Muslims in Great Britain
Abstract:
Práce se zabývá integrací Muslimů v multikulturní a multietnické Británii. První část je zaměřena na měnící se přístup britské vlády k muslimské imigraci. Část práce se zabývá změnami v identitách Muslimů, zejména však druhé generace, jenž se přizpůsobuje standardům chování západní společnosti, avšak stále si zanechává svou náboženskou identitu. Podstatná část práce je věnována elementům, jež komplikují …více
Abstract:
The thesis discusses the integration of Muslims in multicultural and multiethnic Great Britain. First part focuses on changes in British government?s attitude towards Muslim immigration. A part of the thesis deals with different Muslim identities, particularly of second generation that are adapting to standard way of western society behavior however, at the same time remain loyal to their religion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19514

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Janasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELANOVÁ, Michaela. Integration of Muslims in Great Britain. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe