Bc. Kristýna Fajglová

Bakalářská práce

Vztah imigračních a integračních politik a integrace muslimů - komparace Velké Británie a Německa

Relationship between immigrant and integration policies and integration of Muslims - a comparison of the United Kingdom and Germany
Anotace:
Cílem mé teoretické bakalářské práce je deskripce a komparace imigračních a integračních politik a situace v oblasti integrace muslimů ve Velké Británii a Německu. Zajímá mě, jestli imigrační a integrační politiky některé země byly úspěšnější v integraci muslimů, a pokud ano, tak z jakého důvodu. V případě popisu imigračních a integračních politik vycházím převážně z oficiálních vládních dokumentů …více
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis is to describe and compare the immigration and integration politics and the situation in integration of Muslims in Great Britain and Germany. I am interested whether the immigration and integration politics of one country were more successful in the integration of Muslims and if so, why. In the case of description of the immigration and integration politics I result from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií