Theses 

Stárnutí a příprava na stáří z pohledu studentek sociální – Radka Bulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Radka Bulková

Bakalářská práce

Stárnutí a příprava na stáří z pohledu studentek sociální

Ageing and Preparation for Old Age from the Point of View of Students of Social Pedagogy

Anotace: Tématem bakalářské práce je stárnutí a příprava na stáří z pohledu studentek sociální pedago-giky. Teoretická část se zabývá vývojovými etapami jedince, stářím a stárnutím z pohledu biologického, psychologického a sociálního aspektu. Zaměřuje se také na přípravu a adaptaci na stáří, dlouhodobé, střednědobého a krátkodobého pohledu. Podrobněji se zabývá dlouho-dobou přípravou na stáří. Okrajově se také dotkneme úlohy sociální pedagogiky v přípravě na stáří. V praktické části jsou vyhodnocovány výsledky kvantitativního výzkumného šetření, které zjišťují postoje respondentek na stáří. Hlavním cílem je zjistit, jak se připravují na období stáří studentky sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jaký vliv má fi-nanční zajištění, fyzické a psychické zdraví, sociální vztahy a studium sociální pedagogiky.

Abstract: Tis thesis will focus on preparation in the lead up to old age from the viewpoint of undergra-duate students enrolled in Social Pedagogy. The theoretical aspect will explore the develop-mental stages of an individual including aging and particularly old age; from the biological, psychological and social point of view. It also focuses on preparation and adaptation for old age from the long, medium and short-term perspectives. The aim is to develop a strategy to prepare a group or individual towards old age. Finally, the theoretical section of this paper will highlight Social Pedagogy's role in the study of ageing. The practical section deals with the results of collected data of a quantitative survey research that presents respondents' attitude towards aging. The aim is to examine the way how under-graduates of the University of Tomáš Baťa prepare themselves for old age and to what extent they can consider the influence of financial stability, physical and mental health, social relati-ons and their study of Social Pedagogy in the very process.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, proces stárnutí, změny, příprava na stáří, senior

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52332 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bulková, Radka. Stárnutí a příprava na stáří z pohledu studentek sociální. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:43, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz