Štěpánka Ansorge

Master's thesis

Dětský film, rodinný film a film o dětech v kontextu české kinematografie let 2014-2018

Children's film, family film and child film in the context of czech film 2014-2018

Abstract:
Diplomová práce je žánrovou studií týkající se rozlišení žánrů dětský film, rodinný film a film o dítěti s důrazem na odlišné způsoby oslovování cílového diváctva. V této souvislosti se práce opírá především o filmové teorie Noela Browna a Bruce Babingtona. Poznatky aplikuje na české filmy, které měly kinopremiéru v letech 2014-2018. V této souvislosti diplomová práce obsahuje případové studie filmů …more
Abstract:
This master thesis is a genre study concerning the genre differentiation of children's film, family film and child film with an emphasis on different ways of addressing the target audience. In this context, the study is primarily based on film theories of Noel Brown and Bruce Babington. The knowledge is applied to Czech films that had their premiere in 2014-2018. The thesis contains case studies of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2019
  • Supervisor: Lucia KAJÁNKOVÁ
  • Reader: Jiří DUFEK

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 2. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna