Bc. Ivo Antonov

Diplomová práce

Eticismus Beryse Gauta a analýzy vybraných děl sovětské kinematografie

Berys Gaut's ethicism and analyses of selectet pieces of soviet cinematography
Anotace:
Jak již název diplomove práce „Eticismus Beryse Gauta a analýzy vybraných děl sovětské kinematografie“ napovídá, budeme se na obecné úrovni zabývat kritikou uměleckých děl se zvláštním zaměřením na explikaci eticismu Beryse Gauta. Práci dělíme na tři samostatné části. V první části přiblížíme základní přístupy etické kritiky, kterými jsou autonomismus, imoralismus a eticismus. Naši pozornost upřeme …více
Abstract:
As the title "Berys Gaut's ethicism and analyses of selectet pieces of soviet cinematography" suggest, we will focus on criticism of pieces of art with special focus on explication of Berys Gauts's ethicism. Our work is divided into three parts. In the first part we introduce the basic approaches of aestethical criticism, such as autonomism, imoralism and ethicism. We mailny focus on ethicism and we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta