Bc. Jana Opluštilová

Diplomová práce

Vztahy jazyka a kultury v západoslovanském prostředí (na příkladu České republiky, Slovenska a Polska)

Relations between Language and Culture in West Slavic Region (on Example of Czech Republic, Slovakia and Poland)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahy jazyka a kultury v západoslovanském prostředí na příkladu České republiky, Slovenska a Polska. Zabývá se pojmy jako jazyk, kultura, Sapir-Whorfova hypotéza nebo jazykový obraz světa. Dále specifikuje problematiku interkulturní komunikace a zejména stereotypů, které v jsou s ní spojeny. Praktická část zahrnuje analýzu vybraných článků a dotazníkové šetření, které …více
Abstract:
This diploma thesis deals with relations between language and culture in west Slavic region on example of the Czech Republic, Slovakia and Poland. It focuses on concept of language, culture, Sapir-Whorf hypothesis or concept of linguistic image of the world. Furthermore thesis specifies problems of intercultural communication, especially stereotypes. Practical part involves article analysis and a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Piotr Paweł Pierścieniak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta