Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.

Disertační práce

Jazykový obraz dítěte u Slovanů (aspekt etnolingvistický a translatologický)

Linguistic image of Slavic child (aspect of ethnolinguistics and translatology)
Anotace:
Disertační práce zkoumá vztah Slovanů k narození dítěte z pohledu etnolingvistiky, pozornost je věnována společným a rozdílným momentům mezi českým, ukrajinským a ruským prostředím. Na základě etnologických údajů, popisujících porodní obřadnost a přijímací rituály dítěte do rodiny a společnosti, je rekonstruován jazykový obraz světa prostřednictvím translatologické analýzy žánrů dětského folkloru a …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the relation of Slavs to the childbirth from the ethnolinguistics point of view, the attention is drawn to the common and different moments between Czech, Ukrainian and Russian environment. By reason of ethnological background, describing the birth rituals and taking the new born child into family and community, the linguistic image is built through the translatological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2014
  • Vedoucí: doc. Halyna Myronova, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ilona Janyšková, CSc., prof. Svetlana Michajlovna Tolstaja, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta