Theses 

Zranitelnosti moderních webových aplikací – Ing. Radek Knytl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Radek Knytl

Diplomová práce

Zranitelnosti moderních webových aplikací

Vulnerabilities of modern web applications

Anotace: Tato práce se zabývá zranitelnostmi, které se dnes vyskytují ve webových aplikacích. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti bezpečnosti a webových aplikací. Dále jsou popsány bezpečnostní protokoly, způsoby testování a zranitelnosti podle metodiky OWASP. Závěr teoretické části se věnuje představení nástrojů pro penetrační testování. V praktické části byla vytvořená demonstrační webová aplikace se zranitelnostmi, postavená na platformě Node.js. Na základě případové studie je provedeno penetrační testování aplikace podle testovacího plánu.

Abstract: This thesis discusses vulnerabilities, which are found in Web applications today. The theoretical part defines the basic concepts of security and Web applications. The following part describes security protocols, methods of testing and vulnerability by OWASP methodology. The conclusion of the theoretical part focuses on the introduction of tools for penetration testing. In the practical part, a demonstration Web application containing vulnerabilities was created, built on the Node.js platform. On the basis of the case study, a penetration testing of the Web application was performed according to the test plan.

Klíčová slova: BeEF, Burp Suite, injection attacks, Node.js, OWASP, security, Socket.IO, webová aplikace, XSS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29534 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Knytl, Radek. Zranitelnosti moderních webových aplikací. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:57, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz