Ing. Radek Knytl

Diplomová práce

Zranitelnosti moderních webových aplikací

Vulnerabilities of modern web applications
Anotace:
Tato práce se zabývá zranitelnostmi, které se dnes vyskytují ve webových aplikacích. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti bezpečnosti a webových aplikací. Dále jsou popsány bezpečnostní protokoly, způsoby testování a zranitelnosti podle metodiky OWASP. Závěr teoretické části se věnuje představení nástrojů pro penetrační testování. V praktické části byla vytvořená demonstrační webová …více
Abstract:
This thesis discusses vulnerabilities, which are found in Web applications today. The theoretical part defines the basic concepts of security and Web applications. The following part describes security protocols, methods of testing and vulnerability by OWASP methodology. The conclusion of the theoretical part focuses on the introduction of tools for penetration testing. In the practical part, a demonstration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Knytl, Radek. Zranitelnosti moderních webových aplikací. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma