Bc. et Bc. Anna Sedláčková

Diplomová práce

Multiskilling jako součást pracovních rutin zvláštních zahraničních zpravodajů

Multiskilling as a Part of the Work Routines of Parachute Journalists
Anotace:
Autorka se ve výzkumné diplomové práci zabývá aktuálním trendem v zahraničním zpravodajství – vysíláním tzv. parachute journalists neboli zvláštních zahraničních zpravodajů k významným událostem ve světě. Tato skupina novinářů stále častěji nahrazuje stalé zpravodajské posty, které mediální organizace ruší kvůli ekonomickému tlaku a technologickým inovacím. Zvláštní zpravodajové jsou v práci zkoumáni …více
Abstract:
In the diploma thesis, the author deals with a current trend in foreign correspondence – covering world events by sending so called parachute journalists abroad. More and more this group of journalists is replacing traditional foreign correspondents who media organization withdraw from their posts due to economical pressure and technological innovations. In the diploma thesis, parachute journalists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií