Bc. Michal Kafuněk

Diplomová práce

Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele

Contract for work under construction from the point of view of the contractor
Anotace:
Tématem diplomové práce je smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele. Cílem je představit právní úpravu smlouvy o dílo ve výstavbě, poukázat na její podstatné charakteristiky, identifikovat pozitiva a negativa aktuální právní úpravy, a to jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Dílčím cílem je formulovat doporučení de lege ferenda ve vztahu ke smlouvě o dílo ve výstavbě. Text sestává …více
Abstract:
The theme of this thesis is a contract for work under construction from the perspective of the contractor. The aim is to present the legal regulation of the contract for work in construction, to point out its essential characteristics, to identify the pros and cons of the current legal regulation, both from the theoretical and practical point of view. A partial goal is to formulate recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání