Bc. Doubravka Plášilová

Diplomová práce

Pitná voda jako mocensko - politický nástroj

Water as Instrument in International Relations
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku snižování dostupnosti kvalitní pitné vody, které vyvolává ve světě srovnatelné napětí ve vztazích mezi státy jako v případě nedostatečných zdrojů ropy.
Abstract:
This text deal with problem of shortage of drinking water supply which will elicit same international tension as oil shortage, because drinking water has same potential as instrument in international relations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy