Tereza Valentová

Bakalářská práce

Analýza konkurence a on line komunikačních kanálů v odvětví BI a datové analytiky

Analysis of competition and on-line communication channels in sector Business Intelligence and Data Analysis.
Anotace:
Cílem práce je zanalyzovat konkurenci s důrazem na online komunikační kanály, stanovit podmínky vstupu na trh Big Data do odvětví Business Intelligence a Datové analytiky. Teoretická část se zabývá průzkumem na B2B, Porterovým modelem a marketingovým mixem, jenž je uveden do kontextu s využitím pro konkurenční analýzu, konkrétně pro benchmarking. Nejprve je pozornost věnována rozdílům mezi B2B trhem …více
Abstract:
The aim of the present bachelor's thesis is to do a competitive analysis, which lays emphasis on the analysis of on-line communication channels, to determine conditions of entry in the Big Data Market in the sector Business Intelligence and data analytics. The theoretical part deals with B2B research, Porter's model and marketing mix. Atributes of marketing mix are put in the context with use for competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Pavel Jašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40625

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management