Bc. Lucie Šimoníková

Diplomová práce

Možnost určení geografického původu vín multiprvkovou analýzou ICP

Interregional classification of wine by multielemental analysis with ICP spectrometry
Anotace:
Tématem této diplomové práce je možnost rozlišení geografického původu vína a určení prvku propojujícího systém půda – rostlina – víno. Vzorky moravských biovín, rostlin a půd byly dodány z vinařství Marcinčák z Mikulovské podoblasti. Dále byly k analýze dodány vzorky španělských, italských a maďarských vín. Všechny vzorky byly analyzovány metodou ICP-OES a následně statisticky vyhodnoceny v programu …více
Abstract:
The topic of this thesis is the possibility of determination of geographic origin of wines and the opportunity to determine the element connecting the system soil – plant – wine. Samples of Moravian organic wines, plants and soil were delivered from the winery Marcinčák in Mikulov sub-region. Samples of Spanish, Italian and Hungarian wines were also delivered for analysis. All samples were analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta