Ing. Kateřina Malá

Bakalářská práce

Produkty přímého bankovnictví v obchodní strategii obchodní banky

Products of direct banking in the business strategy of commercial banks.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Produkty přímého bankovnictví v obchodní strategii obchodní banky“ je vytvoření přehledu produktů přímého bankovnictví a jejich trendů na území České republiky se zaměřením na strategii ve vybrané obchodní bance v této oblasti. První část práce je zaměřena na důvody a cíle využití přímého bankovnictví s náhledem na historický vývoj na území České republiky. V druhé části …více
Abstract:
The aim of bachelor’s dissertation "Products of direct banking in the business strategy of commercial bank" is to create a review of direct banking products and their trends in the Czech Republic with a focus on a strategy at the selected commercial bank. The first part is focused on causes and objectives of direct banking utilization with an insight into a historical development in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Galina Deeva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo