Eter Jintcharadze

Diplomová práce

Factors influencing the electoral behaviour of citizens in Georgia

Faktory ovlivňující volební chování Gruzinců
Anotace:
Volby jsou v každém demokratickém státě klíčové. Prostřednictvím voleb mohou občané svobodně rozhodovat o tom, kdo bude vést jejich zemi. V dnešním světě jsou volby považovány za právo občanů. Občané přijímají volební rozhodnutí na základě mnoha faktorů a tyto faktory obvykle přijímají v každé domácnosti, takže lze snadno předvídat strukturu voleb. Tato studie se proto snažila porozumět faktorům ovlivňujícím …více
Abstract:
Elections are key in any democratic state. Through elections, citizens are allowed to freely make their decisions on who to elect or how their country will be governed within a specific period of time. In today’s world, elections are considered as a right for its citizens. Besides, citizens make electoral decisions based on many factors and these factors are usually adopted throughout each household …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Kovanič, MA Ph.D.
  • Oponent: Jiří Nesiba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií