Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Disertační práce

NMR Charakterization of Protein - Protein and Protein - Cofactor Interactions

NMR Charakterization of Protein - Protein and Protein - Cofactor Interactions
Anotace:
Předkládaná práce popisuje nejdříve interakci mezi cytochromem c a cytochromem b5, které utváří modelový komplex pro přenos elektronu. Přestože tento komplex byl již v minulosti podroben zevrubnému zkoumání, nebylo dosud možné jej studovat pozorováním cytochromu c. Dále je v této práci popsána interakce mezi měděným iontem a proteinem DR1885 z Deinococcus radiodurans, který se pravděpodobně podílí …více
Abstract:
The here presented work provides first further information on the interaction between cytochrome c and cytochrome b5 that are forming a model electron transfer complex which has never before been studied from the side of cytochrome c. Secondly, interaction of a copper with protein DR1885 from Deinococcus radiodurans, that is probably involved in the assembly of CuA center of bacterial cytochrome c …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • Oponent: Ing. Marek Kuzma, Ing. Richard Hrabal, CSc., prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie