Kateřina MIKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Montesquieuova teorie dělby moci a její vliv na Ústavu USA

Montesquieu's Theory of Division of Powers and its influence on the Constitution of the U.S.A.
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje výklad Montesquieuovy teorie dělby politické moci jako pojistky proti despotismu. Ve své první části si všímá historicko-politického kontextu, ve kterém Montesquieu žil a tvořil. Poté zahrnuje výklad Montesquieuovy teorie dělby moci. Ve své druhé části pojednává práce o aplikaci této teorie v Ústavě USA.
Abstract:
The bachelor thesis is about Montesquieu's doctrine of separation of political powers as a safeguard against despotism. The first part takes note of historical and political context in which Montesquieu lived and worked. After that is provided an interpretation of Montesquieu's theory of separation of powers. The second part discusses on the application of this theory on the US Constitution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKEŠOVÁ, Kateřina. Montesquieuova teorie dělby moci a její vliv na Ústavu USA. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové)