Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Projevy teorie nového regionalismu v jihovýchodní Asii a jejich vliv na ekonomický růst tohoto regionu
 (Ludmila TOUŠKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//umbnta// | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv ekonomických principů nových médií na transformaci teorie dělby práce
 (Adam Mikoláš)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jt67j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Hospodářský cyklus: teorie a skutečnost
 (Martin Valeček)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139990 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Teorie lidského kapitálu a její dopady na strategické řízení lidských zdrojů v České republice
 (Michal Řehula)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpuoa/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

Imaginativní geografie: rozbor a diskuze konceptu
 (Pavel Doboš)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f997u/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vliv ekonomických principů nových médií na transformaci teorie dělby práce
 (Adam Mikoláš)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jt67j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Teorie solidarity u Emila Durkheima a Herberta Spencera
 (Nikola Skoupá)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm6o9/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Dělba moci jako problém právní teorie
 (Jan Jirků)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzgd9/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Montesquieuova teorie dělby moci a její vliv na Ústavu USA
 (Kateřina MIKEŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//23d0e7// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Teorie společenské smlouvy v raném novověku
 (Dominik VLASÁK)

2023, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9ht9ln// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)