Bc. Anita Benkovičová

Diplomová práce

Analýza daňovo uznaných nákladov v zmysle zákona o dani z príjmov

Analysis tax costs by the law of income tax
Abstract:
This work shows on chances how to distinguish acceptable and not acceptable cost of entrepreneur, generally describtion of expenses, costs classification based by individual operations, accounting manners of cost. I discribe and define specification of costs based by the list of accounts, which occure at double entry book keeping and I also mention legislative rules at legitimation of the cost based …více
Abstract:
Táto práca ukazuje na možnosti rozlišovania uznatelnosti a neuznatelnosti nákladov podnikateľa, všeobecná charakteristika nákladov, členenia nákladov podľa jednotlivých činností, spôsoby účtovania nákladov.Popisujem a charakterizujem špecifikáciu nákladov podľa účtovnej osnovy, ktoré vyskytnú v podvojnom účtovníctve a poukazujem aj na predpisy pri ich uznatelnosti v zmysle zákona o dani z príjmov.Cieľom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Oľga Groszová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance