Milan Halbich

Bachelor's thesis

Citová deprivace u dětí

Children Emotional Deprivation
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala problematikou citové deprivace u dětí v dětských domovech a dětských domovech se školou. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a porovnat četnost výskytu a projevy citové deprivace u dětí v dětských domovech a dětských domovech se školou. Šlo o to zjistit, jakým způsobem se citová deprivace u těchto dětí projevuje. V teoretické části bakalářské práce byly za pomoci odborných …more
Abstract:
This thesis dealt with the issue of emotional deprivation of children in orphanages and foster homes to school. Goal of this thesis was to investigate and compare the incidence and manifestations of emotional deprivation of children in orphanages and foster homes to school. It was about finding out how the emotional deprivation of these children. In The theoretical part of the thesis with the help …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 11. 2011
Accessible from:: 8. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Halbich, Milan. Citová deprivace u dětí. Liberec, 2011. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.11.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN