Theses 

Přesnost měření teplotních polí pomocí IR termografie – David BRYCH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

David BRYCH

Bakalářská práce

Přesnost měření teplotních polí pomocí IR termografie

The accurancy of measurement of the temperature fields with the use of IR thermography

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá bezdotykovým snímáním teplotních polí pomocí IR termografie. Projekt vyjasní celou problematiku měření od základních pojmů a zákonů, přes výhody a zároveň nevýhody měření, které mohou naskytnout. V poslední řadě bylo snímání teplotních polí srovnáváno za použití mnoha metod s metodou dotykovou a poté vyhodnocena jejich přesnost v daných podmínkách.

Abstract: This bachelor's thesis is focused on touchless temperature sensing by IR themography. Project clarifies whole temperature measuring problematics - advantages and disadvantages measuring which can arise. In last point of the thesis was touchless sensing of temperature fields compared with touch methods and then has been evaluated precision of both approaches in predetermined conditions.

Klíčová slova: Termografie, pyrometrie, bezdotykové snímání teploty, Lambertův zářič, emisivita, detektory tepelného záření, černé těleso, intenzita vyzařování, odrazivost, pohltivost, propustnost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Langhammer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58678 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BRYCH, David. Přesnost měření teplotních polí pomocí IR termografie. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz