Mgr. Marcel Suchý

Diplomová práce

Krajské volby v SR v roce 2009

Regional Election 2009 in Slovak Republic
Abstract:
The purpose of this thesis is the processing of the issue of regional elections in the Slovak Republic. The introductory section is devoted to the territorial division and public administration reform. The work includes the constitutional and statutory definition of elections to regional councils, supplemented by the characteristic of the voting system of elections to the higher territorial units. …více
Abstract:
Účelom diplomovej práce je spracovanie problematiky krajských volieb v Slovenskej republike. V úvodnej časti je venovaná pozornosť územnému členeniu a reforme verejnej správy. Súčasťou práce je ústavné a zákonné vymedzenie volieb do krajských zastupiteľstiev, ktoré je doplnené charakteristikou volebného systému volieb do vyšších územných celkov. Hlavným cieľom diplomovej práce je rozbor krajských volieb …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta