Mgr. Marcela Králiková

Bakalářská práce

Volebná kampaň Pavla Freša na post predsedu Bratislavského Vyššieho územného celku v roku 2009

Electoral Campaign of Pavel Frešo for Chairman of Bratislava Self-governing Region 2009
Abstract:
The main aim of this bachelor’s thesis is to find such elements of Newman’s Model of political marketing, which were used in Frešo’s campaign to chairman of Bratislava’s self-governing region. This goal is achieved by analysis of Frešo campaign with help of Newman’s Model.
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je zistenie, ktoré prvky Modelu politického marketingu Newmana boli využité v kampani Freša na post župana bratislavského VÚC. Cieľ je dosiahnutý analýzou kampane Freša na základe Newmanovho Modelu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Franko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií