Mgr. Marcel Suchý

Master's thesis

Krajské volby v SR v roce 2009

Regional Election 2009 in Slovak Republic
Abstract:
The purpose of this thesis is the processing of the issue of regional elections in the Slovak Republic. The introductory section is devoted to the territorial division and public administration reform. The work includes the constitutional and statutory definition of elections to regional councils, supplemented by the characteristic of the voting system of elections to the higher territorial units. …more
Abstract:
Účelom diplomovej práce je spracovanie problematiky krajských volieb v Slovenskej republike. V úvodnej časti je venovaná pozornosť územnému členeniu a reforme verejnej správy. Súčasťou práce je ústavné a zákonné vymedzenie volieb do krajských zastupiteľstiev, ktoré je doplnené charakteristikou volebného systému volieb do vyšších územných celkov. Hlavným cieľom diplomovej práce je rozbor krajských volieb …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta