Bc. Thi Hong Nhung Nguyen

Diplomová práce

Increasing Company's Financial Performance by Budgeting and Cost Management in The Selected Company

Increasing Company's Financial Performance by Budgeting and Cost Management in the Selected Company
Abstract:
This Master's thesis is focused on budgeting, cost management and financial performance of the Viet Tinh Anh Joint Stock Company working in the children toys industry in Vietnam. The theoretical part of the thesis contains information relating to cost management, the budgeting process and financial performance. In the analytical part, the cost structure, the budgeting process and financial performance …více
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na rozpočtování, řízení nákladů a finanční výkonnost akciové společnosti Viet Tinh Anh působící v dětském hračkářském průmyslu ve Vietnamu. Teoretická část práce obsahuje informace týkající se nákladového účetnictví, rozpočtového procesu a kontroly, finanční výkonnosti. V analytické části je analyzována struktura nákladů, proces rozpočtování a finanční výkonnost společnosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nguyen, Thi Hong Nhung. Increasing Company's Financial Performance by Budgeting and Cost Management in The Selected Company. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe