Ing. Lenka Dušková

Bakalářská práce

Nákladové účetnictví jako metoda zpracování informací a jejich vypovídací schopnost

Cost accounting as a method of information processing and its explanatory ability
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Nákladové účetnictví jako metoda zpracování informací a jejich vypovídací schopnost“ je analýza nákladového účetnictví v konkrétním podniku. Teoretická část je zaměřena na popis teoretických metod a základních pojmů. Druhá část analyzuje vybraný podnik, jeho postavení na trhu, organizační a ekonomickou strukturu a především systém nákladového účetnictví a jeho význam pro …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „Cost accounting as a method of processing information and its explanatory ability“ is the cost analysis in a particular company. The theoretical part of the work focuses on the description of theoretical methods and basic concepts. The second part analyzes the selected company, its position on the market, organizational and economic structure and especially a cost accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Lucie Hubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management