Barbora Bašková

Bachelor's thesis

Analysis of effectiveness of distribution channels in chosen hotel

Analysis of effectiveness of distribution channels in chosen hotel
Abstract:
Táto bakalárska práca analyzuje efektivitu distribučných kanálov v päť-hviezdičkovom luxusnom hoteli v Prahe. Hlavným cieľom práce je ohodnotiť efektivitu dvadsiatich šiestich distribučných kanálov z piatich distribučných skupín a navrhnúť perfektný distribučný mix. Výskumná otázka bola stanovená nasledovne : „Ktoré distribučné kanály sú najefektívnejšie a najprínosnejšie pre hotel?“ Štúdia je rozdelená …more
Abstract:
This bachelor dissertation aspires to analyze the effectiveness of distribution channels in a five-star luxury hotel in Prague. The main aim of the thesis is to evaluate the efficiency of twenty-six distribution channels from the five distribution groups and to create the perfect distribution mix. The research question was formulated as follows: "Which distribution channels are the most effective and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Štěpán Chalupa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze