Mgr. Tereza Harbichová

Bakalářská práce

Volební systém Chile a jeho vliv na stranický systém

Electoral system of Chile and its impact on party system
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá chilským volebním systémem, který se od roku 1989 používá pro volby do dolní komory Národního kongresu. Nejprve popisuje volební systém a analyzuje, jak funguje. Dále se práce věnuje chilskému stranickému systému a charakterizuje nejsilnější politické strany a koalice. Za použití vybrané metodologie zkoumá účinky volebního systému a jeho vliv na systém politických stran …více
Abstract:
This thesis deals with the Chilean electoral system that has been used for elections to lower house of the National Congress since 1989. At first it describes the electoral system a analyses how the system works. Further the thesis analyse the party systém and characterizes the strongest political parties and coalitions. By using selected metodologies the effects of the electoral system and its impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dalibor Čaloud

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií