Mgr. Michal Vít

Disertační práce

The Perception of national identity by political parties and its development in the context of European political space in the Czech Republic, Poland, and Slovakia between 2004 and 2013

The Perception of national identity by political parties and its development in the context of European political space in the Czech Republic, Poland, and Slovakia between 2004 and 2013
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na tři země střední a výchovní Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko), které sdílejí podobnou historickou zkušenost vývoje. Zmíněné země byly předmětem rychlého integračního úsilí směrem s Západní Evropě – známého též jako “návrat do Evropy”. Tato práce přistupuje k této skutečnosti z teoretické perspektivy zaměřující se na roli politických stran v liberálních demokraciích …více
Abstract:
The dissertation focuses on three countries of the Central East Europe (the Czech Republic, Poland, and Slovakia) which share similar experience of their past development. All three countries have been a matter of swift integration towards Western European communities as a “return to Europe”. This work approaches the situation from a theoretical perspective focusing on the role of political parties …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Dominika Kasprowicz, Ph.D., dr. Christina Griessler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií