Bc. Maria Volzhina

Bakalářská práce

Financial Analysis of the Selected Company

Financial analysis of a selected company
Anotace:
Cílem výzkumu s názvem Finanční analýza vybrané společnosti je provést důkladný průzkum finanční situace kolem OJSC Intourist v Rostově-na-Donu, identifikovat problémy, interní i externí, které vedly společnost k selhání, zhodnotit investiční činnosti a navrhnout opatření pro předcházení bankrotu pro podniky v oboru. Práce se zaměřuje na analýzu ruské společnosti v období finanční krize 2013–2017. …více
Abstract:
The aim of the research titled Financial Analysis of the Selected Company is to conduct a thorough research of the financial situation around OJSC Intourist in Rostov-on-Don, identify the issues, both internal and external, which led the company to a default, evaluate its investment activities, and propose bankruptcy-prevention measures for the businesses within the field. The thesis focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/b6jye/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Consuelo Honajzrová Banús

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze