Yaoyao Guo

Bakalářská práce

Financial Analysis of Lego Company

Financial Analysis of Lego Company
Anotace:
Financial analysis has become an important management activity of enterprises. Reasonable and effective financial analysis methods can help managers to more truly understand the solvency, operating capacity, profitability and cash flow status of enterprises. Enterprise managers reveal and evaluate the financial status of enterprises through reasonable financial analysis. This enables managers to understand …více
Abstract:
Financial analysis has become an important management activity of enterprises. Reasonable and effective financial analysis methods can help managers to more truly understand the solvency, operating capacity, profitability and cash flow status of enterprises. Enterprise managers reveal and evaluate the financial status of enterprises through reasonable financial analysis. This enables managers to understand …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2021
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava