Ing. Veronika Černá

Diplomová práce

Hodnocení a výběr dodavatele

Evaluation and Selection of Supplier
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatele ve společnosti Kautex Textron Bohemia spol. s r. o. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům k dané problematice a definování základních pojmů. V případové studii je představena společnost Kautex, její mise, vize a strategie zvolená ve vztahu k partnerům a okolí společnosti. Následně je podrobně analyzován proces schválení a výběru nového …více
Abstract:
The master´s thesis deals with the suplier of Kautex Textron Bohemia Ltd. evaluation and selection. The Introductory part is devoted to the theoretical basis to the given issues and defines the basic terms. In the case study the company Kautex is introduced and its mission, vision and the chosen strategy in relation to the partners and to the environment are stated. Afterwards the process approval …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Veronika. Hodnocení a výběr dodavatele. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN