Bc. Andrea Křížová

Bachelor's thesis

UAV snímkování a jeho aplikace ve fyzické geografii

UAV Remote Sensing and Their Application in Physical Geography
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje nové metodě sběru přesných geoprostorových dat v podobě leteckých snímků získaných pomocí UAV technologie. Představuje její historii v rámci oboru fotogrammetrie, její přednosti, limity a uvádí jednotlivé existující letecké bezpilotní platformy. Práce se zaměřuje na aplikaci UAV technologie ve výzkumech parciálních disciplín fyzické geografie. Je zde shrnut dosavadní …more
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on a new method of collecting accurate geospatial data in the form of aerial photographs obtained using UAV technology. There is represented its history within the field of photogrammetry , its advantages , limits and list of various existing unmanned aerial platforms. The thesis focuses on the application of UAV technology in researches of partial disciplines of Physical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Ján Babej

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta