Bc. Lucia Petrovičová

Diplomová práce

Creation of skidding trails layout based on UAV photogrammetry in Thailand

Návrh rozložení přibližovacích linek na základě fotogrammetrie v Thajsku
Anotace:
Vhodné uspořádání přibližovacích linek je důležité pro systém trvale udržitelného lesnictví a může přispět k omezení škod na porostech a minimalizovat ekonomické ztráty. Ve spolupráci Mendelovy univerzity v Brně a Kasetsart University v Bangkoku byl vyhodnocen potenciál návrhu přibližovacích linek na základě fotogrammetrie. Na týkové plantáži v Thong Pha Phum byly některé porosty plantáže nasnímány …více
Abstract:
Suitable skidding trail layout is important in sustainable forestry system, thus can minimise the damages to trees and economical losses. In a cooperation between Mendel University in Brno and Kasetsart University in Bangkok a potential use of photogrammetry based skidding trail layout was evaluated. Certain plots of teak plantation in Thong Pha Phum were captured with and further processed in Agisoft …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Lesní inženýrství / Lesní inženýrství

Práce na příbuzné téma