Mgr. Ondřej Haška

Diplomová práce

Participativní rozpočet jako nástroj přímé demokracie

Participatory Budgeting as Instrument of Direct Democracy
Anotace:
Participativní rozpočet je moderní alternativní nástroj, sloužící k alokaci veřejných financí za účasti občanů, využívaný zejména na municipální úrovni. S nárůstem aplikujících obcí a zapojením větších celků, jako je statutární město Brno, či Středočeský kraj, získává participativní rozpočet na významu. Jelikož se jedná o poměrně mladý instrument, stále trpí řadou nedostatků, včetně aktuální zákonné …více
Abstract:
Participatory budgeting is a modern alternative tool used for the allocation of pu-blic finances with the participation of citizens, used mainly at the municipal level. With the increase of the applicating municipalities and involvement of larger en-tities such as the Statutory City of Brno or the Central Bohemian Region, the parti-cipatory budget is gaining an importance. As it is a relatively young …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta