Bc. Markéta Čtvrtečková

Diplomová práce

Participace uživatelů drog ve veřejné politice

Participation of drug users in public policy
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Participace uživatelů drog na tvorbě veřejné politiky a opatření, která se jich týkají“ se dělí do tří částí. V teoretické části se věnuje vymezení základních pojmů, jako je participace, veřejná politika, uživatel návykových látek a bariéry spojené s participací uživatelů návykových látek, podle relevantní literatury. V metodologické části shrnuje metody a techniky použité …více
Abstract:
Diploma thesis called „How drug users participate at public policy and strategies making that affect them?“ is split to the three parts. In the theoretical part according to the relevant literature I define basic concepts such as a participation, public policy, a drug user and the barriers associated with drug users participation. In the methodological part I sumerize methods that were used in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Anna Krchňavá
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií