Ing. Pavel Breinek, Ph.D.

Disertační práce

Procesy globalizace a udržitelný rozvoj (procesy globalizace a problém příjmové nerovnosti)

Globalization and Income Inequality in the World Economy
Anotace:
Probíhající globalizační procesy jsou často považovány za jeden z faktorů přispívající k příjmové divergenci ve světové ekonomice. Uvedené tvrzení ovšem doprovází řada nejasností. Ekonomická teorie jednoznačně nevymezuje pojem globalizace ani pojetí příjmové nerovnosti ve světové ekonomice. Za hlavní příčinu příjmové divergence můžeme označit nedostatečný ekonomický růst, popř. jeho úplnou absenci …více
Abstract:
The ongoing processes of globalization are often considered to be one of the factors adding to the income divergence in the world economy. Such a statement is accompanied by a number of uncertainties. Economic theory does not define globalization nor income inequality in world economy unambiguously. The main reason for income divergence might be seen in insufficient economic growth, or even its complete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc.
  • Oponent: prof. Ing. Milan Sojka, CSc., prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta